Feiten in de Keten

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Feiten in de Keten

De bemoeienis van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en/of een Gecertificeerde Instelling kan diep ingrijpen in het leven van ouders en kinderen. Het is dan ook van groot belang dat feiten in rapportages, verslagen en rechtbankstukken beknopt, in begrijpelijke taal en juist worden vermeld. Alles wat in rapporten staat moet gedeeld worden met ouders. Betrokkenen moeten om hun mening worden gevraagd en hun mening moet in de rapporten terug te lezen zijn.

Samen ontwikkelen
Jeugdzorgleert werkt daarom samen met Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen aan het project Feiten in de Keten. Onder leiding van Jeugdzorgleert maken zij een training voor alle jeugd- en gezinsprofessionals.

Deze training leert jeugd- en gezinsprofessionals hoe je feiten verzamelt, analyseert, conclusies trekt en opschrijft in rapportages en dossiers. En vooral hoe je dit doet in goede samenwerking met ouders en kinderen, zodat hun stem gehoord wordt. 

Beschikbaar na de zomer van 2022
De training is na de zomer van 2022 beschikbaar voor alle organisaties. Naast de training worden er bijeenkomsten georganiseerd waar jeugd -en gezinsprofessionals van alle organisaties met elkaar reflecteren en van elkaar leren.

Meedoen?
Heeft jouw organisatie belangstelling om in een pilotgroep deel te nemen aan dit programma? Neem dan contact op met Petra Stienstra, pstienstra@pvj.nl, de contactpersoon voor Jeugdzorgleert.

Heb je andere vragen of reacties, neem dan contact op met Nanja Willemsen, nanja.willemsen@bmc.nl. Zij is het aanspreekpunt vanuit de 3 organisaties.

Terug naar overzicht