De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Jeugdbescherming Gelderland. Naast het wettelijk vastgelegde medezeggenschapswerk, het uitbrengen van (gevraagd of ongevraagd) advies over beleidsvoornemens en strategische koers, is de raad ook een proactief, meedenkend en participerend orgaan binnen Jeugdbescherming Gelderland. Dit nadrukkelijk vanuit cliëntperspectief. Immers, het gaat om de kwaliteit van zorg die de cliënten geboden wordt. Dus in de Cliëntenraad gaat het niet alleen om vergaderen, maar ook om meedoen en meebeslissen.

Lid worden? Kijk hier voor meer informatie


Terug naar overzicht