De cliëntenraad geeft kinderen een stem.

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

De cliëntenraad geeft kinderen een stem.

Deze week is het de Week van de Medezeggenschap. Een mooi moment om nog eens te laten weten hoe blij wij zijn met onze cliëntenraad en ons jongerenplatform! Hun kritisch meedenken en goede adviezen zijn zo belangrijk in ons werk voor kinderen en gezinnen. We waarderen dit, en de samenwerkingsrelatie, zeer. We vroegen Tineke Nienoord, sinds 1 januari 2016 voorzitter van onze cliëntenraad, waarom zij lid werd en wat haar motiveert.

“Mijn betrokkenheid komt voort uit een zorg en een droom”, vertelt Tineke. “Zorg om de jeugdzorg, die door alle stelselwijzigingen behoorlijk onder druk is komen te staan. De jeugdbeschermers doen ontzettend hun best, maar al die negatieve pers is niet goed voor hen, en zeker niet voor de kinderen in zorg. Mijn droom is dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen om op te groeien tot volwassenen, die een volwaardig leven kunnen leiden. Daar wil ik me voor inzetten.

Kinderen moeten zich beschermd en gehoord voelen, of er nou sprake is van jeugdbescherming met of zonder maatregel.  Dat is onze uitdaging: wij willen ervoor zorgen dat zij een stem hebben in de begeleiding en zorg die zij nodig hebben en krijgen. Daartoe geven we de bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland gevraagd en ongevraagd advies. Adviesaanvragen beoordelen wij op de basiswaarden: veiligheid, verbinding en vertrouwen. 

In het belang van de kinderen zijn we als cliëntenraad in 2016 een partnerschap met de organisatie aangegaan. Elke maand sluit de bestuurder aan bij de vergadering van de raad. Anno 2020 worden wij veel eerder in de gelegenheid gesteld om te adviseren over voorgenomen beleidsveranderingen, die de cliënt direct aangaan. Ook zijn we intensiever betrokken bij de uitvoering van beleid, zoals bijvoorbeeld het methodisch werken. De samenwerking heeft geleid tot meer transparantie en meer begrip, zodat de cliëntenraad beter haar werk kan doen.

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Wil je – samen met ons en de organisatie – de kwaliteit van de jeugdbescherming helpen verbeteren, pak dan nu je kans en meld je aan. We hopen je gauw te ontmoeten!”

Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad en de mogelijkheid tot aanmelden

Terug naar overzicht