Wat betekenen de landelijke maatregelen van 28 september voor ons werk?

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Wat betekenen de landelijke maatregelen van 28 september voor ons werk?


Tijdens de landelijke persconferentie op 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de 3 hierop volgende weken van kracht.

Binnen Jeugdbescherming Gelderland hebben we nagedacht over hoe we met inachtneming van deze maatregelen, ons werk voor kinderen en gezinnen zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Voor al ons werk geldt altijd dat wij de algemene richtlijnen van het RIVM volgen, en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

We houden 1,5 meter afstand
We wassen geregeld onze handen
We hoesten en niezen in onze elleboog
We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Contact met onze cliënten
Wij vinden dat face to face contact met kinderen en gezinnen essentieel is om echt contact te maken, de veiligheid van een kind in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken met een gezin. Daarom blijven wij kinderen en gezinnen face tot face ontmoeten, mits dat voor ieders gezondheid veilig en verantwoord kan. Samen met onze cliënten bekijken we of dat bij de cliënt thuis is, op een van onze kantoren of op een andere plek.

Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen er maximaal drie personen thuis op bezoek komen (kinderen t/m 12 jaar tellen hierin niet mee). Hier houden wij ons dus ook aan. Wij zullen voorafgaand aan een huisbezoek altijd even met onze cliënten afstemmen over hoe de thuissituatie is en wie er bij het gesprek aanwezig (moeten) zijn.

Mondkapje?
In principe gebruiken wij in ons contact met cliënten geen mondkapjes of andere beschermingsmiddelen, tenzij het niet mogelijk is anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Verder werken wij thuis, tenzij
Landelijk is het motto: werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Dat geldt dus ook voor ons. Als we thuis kunnen werken, werken we thuis. Maar als het echt noodzakelijk is om op kantoor te zijn, kan dat. Dat geldt bijvoorbeeld voor het casusoverleg waarin jeugdbeschermers of jeugdreclasseerders met hun directe collega’s, gedragsdeskundige en teamleider belangrijke keuzes bespreken of reflecteren op hun werk. Deze samenwerking is voor ons cruciaal voor de kwaliteit van ons werk en dus de veiligheid van kinderen.

Terug naar overzicht