Veiligheid van kinderen voorop, ook in lockdown

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Veiligheid van kinderen voorop, ook in lockdown

Naar aanleiding van de boodschap van premier Rutte gisteravond, heeft ons crisisteam besproken wat de strenge maatregelen betekenen voor ons werk met en voor kwetsbare kinderen en hun gezin. Ons doel is altijd de veiligheid van kinderen. Dat is waar we ons voor inzetten, ook in de lockdown waar we ons nu in bevinden.  

De situatie rondom het coronavirus is nu wel dermate ernstig, dat wij voor de gezondheid van onze cliënten en die van onszelf, zorgvuldig moeten kijken naar hoe wij het contact met kinderen en gezinnen de komende weken invullen. De veiligheid van kinderen blijft hierin voor ons het uitgangspunt. Dat betekent dat als het voor de veiligheid van een kind noodzakelijk is, wij kinderen en het gezin face to face blijven ontmoeten. Maar kan het ook online, via een beeldbelverbinding, of anders telefonisch, dan heeft dat de komende periode onze voorkeur.

Face to face
Is een face to face ontmoeting noodzakelijk, dan bekijken we samen met het gezin hoe we dat voor ieders gezondheid zo verantwoord mogelijk kunnen invullen. Afhankelijk van de situatie kan een ontmoeting dan thuis plaats vinden, bij ons op kantoor of ergens anders. Uiteraard geldt altijd dat wij de richtlijnen van het RIVM daarbij in acht nemen en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We wassen geregeld onze handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
  • We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Twee personen op huisbezoek
Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen er in totaal gedurende de dag maximaal twee mensen op bezoek komen. Met uitzondering van de kerstdagen, dan geldt een maximum van drie personen in totaal. Dit is niet van toepassing op ons: ook als er al twee (of drie met kerst) andere bezoekers zijn geweest of nog komen, vormt dat geen belemmering voor ons huisbezoek. Bij de uitzonderingen op de landelijke richtlijnen (website rijksoverheid) staat namelijk dat deze richtlijn niet geldt ‘voor uitoefening van beroep’.

We komen zelf niet met meer dan twee mensen tegelijk op bezoek. Voorafgaand aan een huisbezoek stemmen we altijd me het gezin af hoe de thuissituatie is en wie er bij het gesprek aanwezig (moeten) zijn.

Als er sprake is van een omgangsregeling
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat het contact tussen kinderen en ouder(s) kan blijven plaatsvinden. Als er sprake is van begeleide omgang, dan is dat mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden coronagerelateerde klachten heeft.

De jeugdbeschermer overlegt met betrokkenen hoe we dit contact vormgeven. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (zie https://www.nji.nl/coronavirus ). Als er sprake is van coronagerelateerde klachten, dan spannen wij ons in om de kinderen die (een van hun) ouders doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier contact te laten maken met hun ouders.

Het blijft afwegen welke vorm van contact past bij iedere specifieke situatie. Die afweging maakt een jeugdbeschermer met het multidisciplinair team, en samen met de jongere, de ouders en andere relevante betrokkenen.

Beschikbaarheid
Door de maatregelen en ziekteverschijnselen bij onze collega’s zou er extra druk kunnen ontstaan op onze capaciteit. Wij zijn daar op voorbereid zodat we in ieder geval beschikbaar zijn in crisissituaties.

Meer informatie?
Informatie over landelijke richtlijnen staat op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook op onze eigen website houden we de informatie over corona actueel, met berichtgeving en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.

Voor andere vragen en/of opmerkingen kunnen kinderen en ouders contact opnemen met hun eigen jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder.

Wij wensen alle kinderen en gezinnen de komende tijd veel kracht en wijsheid toe. En natuurlijk, ondanks deze moeilijke tijd, fijne kerstdagen en een gezond en mooi nieuw jaar.  

Terug naar overzicht