Update n.a.v persconferentie 20 januari

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Update n.a.v persconferentie 20 januari

In de persconferentie van 20 januari zijn aanvullende maatregelen genoemd die tot en met ten minste 9 februari gelden. De lockdown wordt verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten. Ons doel is en blijft de veiligheid van kinderen. Dat is waar we ons voor inzetten, ook in deze nog verder aangescherpte lockdown.

De situatie rondom het coronavirus is nu dermate ernstig, dat wij voor de gezondheid van onze cliënten en die van onszelf, zorgvuldig moeten kijken naar hoe wij het contact met kinderen en gezinnen invullen. De veiligheid van kinderen blijft hierin voor ons het uitgangspunt. Dat betekent dat als het voor de veiligheid van een kind noodzakelijk is, wij kinderen en het gezin face to face blijven ontmoeten. Maar kan het ook online, via een beeldbelverbinding, of anders telefonisch, dan heeft dat de komende periode onze voorkeur.

Face to face
Is een face to face ontmoeting noodzakelijk, dan bekijken we samen met het gezin hoe we dat voor ieders gezondheid zo verantwoord mogelijk kunnen invullen. Afhankelijk van de situatie kan een ontmoeting dan thuis plaats vinden, bij ons op kantoor of ergens anders. Uiteraard geldt altijd dat wij de richtlijnen van het RIVM daarbij in acht nemen en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

• We houden 1,5 meter afstand
• We wassen geregeld onze handen
• We hoesten en niezen in onze elleboog
• We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
• We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Huisbezoek
Tijdens deze lockdownperiode mag een gezin één keer per dag maximaal één bezoeker thuis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Een hulpverlener wordt niet tot bezoek gerekend. De maatregel voor het maximaal aantal bezoekers geldt dus niet voor ons. Een gezin kan dus naast een jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder (en eventuele collega) of andere hulpverlener, ook nog eenmaal per dag één bezoeker thuis ontvangen.

Voorafgaand aan een huisbezoek stemmen we altijd met het gezin af hoe de thuissituatie is en wie er bij het gesprek aanwezig (moeten) zijn.

Als er sprake is van een omgangsregeling
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat het contact tussen kinderen en ouder(s) kan blijven plaatsvinden. Als er sprake is van begeleide omgang, dan is dat mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden coronagerelateerde klachten heeft.
De jeugdbeschermer overlegt met betrokkenen hoe we dit contact vormgeven. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (zie https://www.nji.nl/coronavirus ). Als er sprake is van coronagerelateerde klachten, dan spannen wij ons in om de kinderen die (een van hun) ouders doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier contact te laten maken met hun ouders.

Het blijft afwegen welke vorm van contact past bij iedere specifieke situatie. Die afweging maakt een jeugdbeschermer met het multidisciplinair team, en samen met de jongere, de ouders en andere relevante betrokkenen.

Avondklok
Vanaf zaterdag 23 januari geldt er een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn. 
Ook in de avonduren en ’s nachts is bescherming van kwetsbare kinderen noodzakelijk, soms heel urgent. Daarom geldt deze avondklok niet voor ons. Uiteraard zullen wij waar mogelijk wel rekening houden met de avondklok.

Beschikbaarheid
Door de maatregelen en ziekteverschijnselen bij onze collega’s zou er extra druk kunnen ontstaan op onze capaciteit. Wij zijn daar op voorbereid zodat we in ieder geval beschikbaar zijn in crisissituaties.

Meer informatie?
Informatie over landelijke richtlijnen staat op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook op onze eigen website houden we de informatie over corona actueel, met berichtgeving en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.

Voor andere vragen en/of opmerkingen kunnen kinderen en ouders contact opnemen met hun eigen jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder.

Terug naar overzicht