Nieuwe landelijke maatregelen per 14 oktober: wat betekent dat voor ons?

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Nieuwe landelijke maatregelen per 14 oktober: wat betekent dat voor ons?

Tijdens de landelijke persconferentie op 13 oktober zijn opnieuw aangescherpte maatregelen afgekondigd. Deze zijn per 14 oktober ingegaan, voor in elk geval de vier hierop volgende weken. Ze zijn erop gericht de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen verder te beperken.

Wat is het effect van deze maatregelen voor ons, ons werk en voor onze cliënten?

Voor al ons werk geldt altijd dat wij de algemene richtlijnen van het RIVM volgen, en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We wassen geregeld onze handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
  • We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Contact met onze cliënten
Wij vinden dat face to face contact met kinderen en gezinnen essentieel is om echt contact te maken, de veiligheid van een kind in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken met een gezin. Daarom blijven wij kinderen en gezinnen face tot face ontmoeten, mits dat voor ieders gezondheid veilig en verantwoord kan. Samen met onze cliënten bekijken we of dat bij de client thuis is, op een van onze kantoren of op een andere plek.

Huisbezoek/Maximaal drie bezoekers
Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen er in totaal gedurende de dag maximaal drie mensen op bezoek komen. Dit is niet van toepassing op ons: ook als er al drie andere bezoekers zijn geweest of nog komen, vormt dat geen belemmering voor ons huisbezoek. Bij de uitzonderingen op de landelijke richtlijnen (website rijksoverheid) staat namelijk dat deze richtlijn niet geldt ‘voor uitoefening van beroep’.

We houden er rekening mee dat we niet met meer dan drie mensen tegelijk bij een cliënt op bezoek komen. Van te voren stemmen we altijd even met onze cliënten af welke personen aanwezig (moeten) zijn en hoe wij het huisbezoek vorm geven.

Als er sprake is van een omgangsregeling 
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat het contact tussen kinderen en ouder(s) tijdens deze coronacrisis kan blijven plaatsvinden. Als er sprake is van begeleide omgang, is dat mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden coronagerelateerde klachten heeft.
Als er sprake is van coronagerelateerde klachten, dan spannen wij ons in om de kinderen die (een van hun) ouders onder begeleiding zien, op een andere manier contact met hun ouder(s) te laten hebben.  

Het blijft afwegen welke vorm van contact past bij iedere specifieke situatie. Die afweging maakt een jeugdbeschermer met het multidisciplinair team, en samen met de jongere, de ouders en andere relevante betrokkenen.

Mondkapje?
Er geldt een dringend advies om, vanaf 13 jaar, mondkapjes te dragen in openbare ruimtes. Voor onze kantoren geldt in de openbare ruimtes waar we onze bezoekers ontvangen dit advies ook. Wij dragen in deze openbare ruimtes een mondkapje en vragen dat ook aan onze cliënten.

Als wij met elkaar in gesprek gaan in een spreekkamer gebruiken wij in principe geen mondkapjes of andere beschermingsmiddelen, tenzij het niet mogelijk is anderhalve meter afstand van elkaar te houden, of er twijfel is over de gezondheid van de cliënt.

Verder werken wij thuis, tenzij
Landelijk is het motto: werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Dat geldt dus ook voor ons. Als we thuis kunnen werken, werken we thuis. Alleen als het echt noodzakelijk is voor de veiligheid van kinderen om op kantoor te zijn, kan dat. Al onze kantoren zijn aangepast met o.a. looproutes en bebording en het aantal zitplaatsen per ruimte is beperkt, zodat we de anderhalve meter norm in acht kunnen houden.

Hoe doen we dat met sollicitatiegesprekken?
Voor sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken geldt dat deze online kunnen plaatsvinden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn elkaar fysiek te treffen. We houden het aantal gesprekspartners dan zo klein mogelijk. We doen dit altijd in overleg met de kandidaat en andere gesprekspartners.

En trainingen?
Wij bieden onze geplande trainingen voor de komende vier weken digitaal aan, mits dat mogelijk is. Als dat niet kan, stellen wij ze uit, tenzij de kwaliteit er te zeer onder lijdt en uitstel geen optie is. Wij informeren de deelnemers en klanten hierover persoonlijk.    

Terug naar overzicht