Bericht van onze bestuurder aan ouders

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Bericht van onze bestuurder aan ouders

21 oktober 2020

Geachte ouder, verzorger of pleegouder,

Het coronavirus heeft heel Nederland weer erg in zijn greep. Het blijven onzekere tijden, voor veel mensen beangstigend en voor sommigen ronduit levensbedreigend.

Als bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland, richt ik mij tot u als ouder, verzorger of pleegouder van één of meerdere kinderen waarbij wij betrokken zijn. Onze betrokkenheid kan betekenen dat u zich in een complexe en belastende fase van uw leven bevindt. En dat landelijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus, u daardoor extra treffen.

Mijn collega’s en ik realiseren ons dat. We doen er alles aan om zo goed mogelijk ons werk te blijven doen, zorg te dragen voor de veiligheid van uw kinderen en een goede samenwerking met u als ouder, verzorger of pleegouder te houden. Daarnaast houden we ons natuurlijk ook aan alle landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus. Wij vragen van u om dat ook te doen en elkaar daarbij te helpen.

We volgen de landelijke richtlijnen

Voor al ons werk geldt altijd dat wij de algemene richtlijnen van het RIVM volgen, en dat ook verwachten van degenen met wie wij in contact zijn:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We wassen geregeld onze handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
  • We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Contact met onze cliënten

Wij vinden dat face to face contact met kinderen en gezinnen essentieel is om echt contact te maken, de veiligheid van een kind in te kunnen schatten en goed samen te kunnen werken met een gezin. Daarom blijven wij kinderen en gezinnen face tot face ontmoeten, mits dat voor ieders gezondheid veilig en verantwoord kan. Samen met u bekijken we of dat bij u thuis is, op een van onze kantoren of op een andere plek. Ook kan het zijn dat sommige gesprekken op een alternatieve manier kunnen, zoals via beeldbellen.


Drie personen op huisbezoek

Volgens de nieuwe landelijke maatregelen mogen er in totaal gedurende de dag maximaal drie mensen op bezoek komen. Dit is niet van toepassing op ons: ook als er al drie andere bezoekers zijn geweest of nog komen, vormt dat geen belemmering voor ons huisbezoek. Bij de uitzonderingen op de landelijke richtlijnen (website rijksoverheid) staat namelijk dat deze richtlijn niet geldt ‘voor uitoefening van beroep’.

We houden er rekening mee dat we niet met meer dan drie mensen tegelijk op bezoek komen. Wij zullen voorafgaand aan een huisbezoek altijd even met u afstemmen over hoe de thuissituatie is en wie er bij het gesprek aanwezig (moeten) zijn.

Als er sprake is van een omgangsregeling
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat het contact tussen kinderen en ouder(s) tijdens deze coronacrisis kan blijven plaatsvinden. Als er sprake is van begeleide omgang, dan is dat mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden coronagerelateerde klachten heeft.

De jeugdbeschermer overlegt met betrokkenen hoe dit contact vormgegeven wordt. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (zie https://www.nji.nl/coronavirus ). Als er sprake is van coronagerelateerde klachten, dan spannen wij ons in om de kinderen die (een van hun) ouders doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier contact te laten maken met hun ouders.

Het blijft afwegen welke vorm van contact past bij iedere specifieke situatie. Die afweging maakt een jeugdbeschermer met het multidisciplinair team, en samen met de jongere, de ouders en andere relevante betrokkenen.

Mondkapje?

Het dringend advies is om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Dat betekent dat wij in onze algemene ruimtes op kantoren (denk aan onze ontvangstruimtes en wachtruimtes) mondkapjes dragen. Wij vragen u dit ook te doen, als u bij ons op kantoor komt. Dit geldt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar.

Bij een huisbezoek kan een jeugdbeschermer de afweging maken om een mondkapje of andere beschermingsmiddelen te dragen.

Beschikbaarheid

Als er een extra druk op onze capaciteit ontstaat door de maatregelen en ziekteverschijnselen bij onze collega’s, dan zijn wij daar op voorbereid zodat we in ieder geval beschikbaar zijn in crisissituaties.

Meer informatie?

Informatie over landelijke richtlijnen vindt u op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook op onze website houden we de informatie over corona actueel en kunt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden vinden.

Voor andere vragen en/of opmerkingen neemt u contact op met de jeugdbeschermer die aan u is verbonden.

Ik wens u veel kracht en wijsheid toe en wij zullen ons, ondanks de onzekere en moeilijke tijden, in blijven zetten voor de veiligheid van uw kinderen.

Met hartelijke groet,

Arno Lelieveld (bestuurder Jeugdbescherming Gelderland)

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.

Terug naar overzicht