Bericht van onze bestuurder voor jongeren

Werken bij
JBGLD
Bekijk onze
vacatures
Bekijk
vacatures
»

Bericht van onze bestuurder voor jongeren

21 oktober 2020

Beste jongere,

Het coronavirus houdt ons allemaal erg bezig. Het zal je niet zijn ontgaan. De onzekerheid en de effecten van allerlei maatregelen, zijn voor veel jongeren niet fijn en soms zelfs beangstigend.

Als bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland richt ik mij tot jou. Als jeugdbescherming of jeugdreclassering een rol speelt in je leven dan kan dat behoorlijk lastig voor je zijn. En ik kan me goed voorstellen dat je inmiddels corona-moe bent en dit er eigenlijk niet bij kan hebben. Maar we hebben geen keus. Het is er.

Wij,  jouw jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder, de staf van Jeugdbescherming Gelderland en ikzelf, realiseren ons dat de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus extra belastend voor je kan zijn. Ik wil graag dat je weet dat we ons voor jou blijven inzetten en we juist nu extra ons best voor je willen doen.

We volgen de landelijke richtlijnen

Daarnaast houden we ons ook zo goed mogelijk aan alle maatregelen en aanbevelingen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM, en dat verwachten we ook van jou en andere betrokkenen met wie we in contact zijn:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We wassen geregeld onze handen
  • We hoesten en niezen in onze elleboog
  • We blijven thuis bij klachten en laten ons testen
  • We blijven thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft

Contact

Wij vinden dat face to face contact met jou belangrijk is om goed samen te kunnen werken met jou en de mensen om jou heen. Daarom blijven we elkaar ontmoeten, als dat voor ieders gezondheid veilig en verantwoord kan. Samen met jou overleggen we of dat bij je thuis is, op een van onze kantoren of op een andere plek. Ook kan het zijn dat sommige gesprekken op een andere manier kunnen, zoals via beeldbellen.

Blijf vooral zelf ook in contact, bijvoorbeeld via whats-app of telefoon. Blijf communiceren over bijzonderheden of zorgen. Of, als dat van toepassing is voor jou, situaties waar je in terecht komt die mogelijk in strijd zijn met justitiële voorwaarden (in vonnis of in schorsing). Hoe vervelend de situatie ook is, eventuele voorwaarden blijven van kracht. Maar vragen stellen kan altijd: doe dat vooral.

Beschikbaarheid

Wat ik je wil vragen is om waar het kan rekening te houden met het extra werk dat deze situatie voor ons geeft. Het is extra druk en we houden rekening met uitval van collega’s wegens ziekte of bijzondere privé omstandigheden. Dank daarvoor. Maar schroom dus niet om contact op te nemen als je ons echt nodig hebt.

Ik wens je veel kracht en wijsheid toe en hoop van harte dat we je ondanks deze onzekere en moeilijke tijden, goed zullen kunnen blijven bijstaan.

Met hartelijke groet, Arno Lelieveld (bestuurder Jeugdbescherming Gelderland)

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.

Terug naar overzicht