melden kindermishandeling bij veilig thuis bel 0800 2000

alttext

 

 

 

 

 

 

Afkortingen

 
Zowel op deze site als in brieven, publicaties, folders of rapporten van Jeugdbescherming Gelderland komt u afkortingen tegen. Vervelend als u niet weet waar deze afkorting voor staat. Onderstaande link toont u een lijstje met afkortingen die u regelmatig tegenkomt in het contact met Jeugdbescherming Gelderland. Mist u iets in het lijstje? Laat het ons weten!

 
CRIEM = Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin
GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg
HALT = Het Alternatief
JB = Jeugdbescherming
JRC = Jeugdreclassering
MUHP = Machtiging uithuisplaatsing
OTS = Ondertoezichtstelling
RvdK = Raad voor de Kinderbescherming
SEZ = Spoedeisende Zorg
VOTS = Voorlopige ondertoezichtstelling
ZAT = Zorg Advies Team
 
 
Nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Gelderland
05-03-2018
Goed resultaat bij controle-audit Certificaat JB/JR 2.0
20-02-2018
meer nieuws