Gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Moet een kind in een gezin waarin u hulp verleent of waarin wij samen een drangtraject uitvoeren, voor zijn eigen veiligheid in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden geplaatst? Stemmen de ouders daarmee in? 

De gemeente moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U kunt onze hulp inroepen bij de beoordeling of aan het wettelijke criterium is voldaan, het opstellen van het verzoekschrift, de benodigde instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper en de toeleiding naar de gesloten jeugdhulp. Als u dat wilt kunnen wij ook aanwezig zijn bij de rechtszitting.


Consult en advies
Actieve consultatieve dienstverlening
Drang
Dwang
Nazorg
Spoedeisende Zorg
 

    

video-jeugdbescherming-gelderland

 
Expertisecentrum presenteert aanbod met theatrale proeverij
10-10-2017
Wachten en zoeken bij de jeugdhulpaanbieders
25-09-2017
meer nieuws
 
 

video hulp jeugdbescherming gelderland hulpverlener jan