Uw gezin is aangemeld

 
U en uw kind kunnen bij Jeugdbescherming Gelderland vrijwillige hulp krijgen of verplichte hulp. Onze vrijwillige hulp is een kortdurend, maar intensief begeledingstraject. Als u verplichte hulpverlening krijgt, betekent dat dat de kinderrechter u en uw kind verplicht mee te werken aan hulp van Jeugdbescherming Gelderland. Het kan dan zijn dat uw kind onder toezicht is gesteld van een jeugdbeschermer, dat het onder voogdij staat, of jeugdreclassering krijgt.
 
Wat houden de verschillende hulpvormen in?
 
 
 

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Doe mee aan het onderzoek “Cliënten geven hun mening”
11-09-2017
Bijzonder hoge klantwaardering (97,3%) voor het Expertisecentrum
22-08-2017
meer nieuws