Recht om een klacht in te dienen

 

Problemen en onenigheid over de begeleiding door Jeugdbescherming Gelderland kunt u het beste bespreken met uw jeugdbeschermer. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u vragen om een gesprek met uw jeugdbeschermer en zijn leidinggevende. Meestal leidt dit tot een oplossing van de problemen. Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Gelderland.


De Klachtencommissie is onafhankelijk; de leden zijn niet werkzaam bij Jeugdbescherming Gelderland.
 

U kunt een brief sturen naar:

 
Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland

Velperweg 75

6828 HH  Arnhem
 
U moet uw klacht binnen een jaar indienen. Zet duidelijk in uw brief waar uw klacht over gaat en wat u al gedaan heeft om het probleem op te lossen. De klachtencommissie kan u vragen uw klacht in een hoorzitting te komen toelichten. 

Als u overweegt een klacht in te dienen kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon jeugdzorg van Zorgbelang Gelderland.
 
Als u meer wilt weten over het indienen van een klacht, download dan de folder.

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Doe mee aan het onderzoek “Cliënten geven hun mening”
11-09-2017
Bijzonder hoge klantwaardering (97,3%) voor het Expertisecentrum
22-08-2017
meer nieuws