Dwang

Lukt het via drang onvoldoende de veiligheid van het kind te herstellen? Is de situatie zeer ernstig? 

Met een dwangmaatregel kan de kinderrechter het gezin verplichten aan de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland mee te werken.
De rechter kan een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken voor maximaal een jaar.
Als ouders hun kind niet meer zelf kunnen opvoeden dan kan de rechter de voogdij uitspreken over het kind. Jongeren die veelvuldig verzuimen van school of in aanraking komen met de politie kunnen een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen.

video jeugdbescherming gelderland

 
Expertisecentrum presenteert aanbod met theatrale proeverij
10-10-2017
Wachten en zoeken bij de jeugdhulpaanbieders
25-09-2017
meer nieuws