Denk mee, doe mee!

U verdient de beste zorg. Jeugdbescherming Gelderland wil weten of u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan, hoe zij u informeren en hoe zij u helpen. De Cliëntenraad helpt Jeugdbescherming Gelderland om de wensen en meningen van cliënten te verzamelen.

 

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft een stem aan de meningen en ervaringen van cliënten. Wij vertellen Jeugdbescherming Gelderland hoe cliënten de zorg ervaren, wat er beter kan en wat er beter moet. De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en met andere medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland. Ook geeft de Cliëntenraad regelmatig adviezen aan Jeugdbescherming Gelderland over veranderingen in de manier van werken en de organisatie. De Raad van Bestuur vraagt de Cliëntenraad om advies over voorgenomen veranderingen. Soms worden adviezen van de Cliëntenraad overgenomen, soms ook niet.

Laat ons weten wat u vindt!

De Clientenraad wil graag in contact komen met u. Op onderstaand webformulier kunt u uw ervaringen en mening over de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland kwijt. Dit wordt vertrouwelijk en rechtstreeks aan de Cliëntenraad gestuurd en is een zeer waardevolle bijdrage aan een beter contact of betere begeleiding.

Deskundigenleden

Leden van de Cliëntenraad hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring om adviezen te kunnen geven. Om ontbrekende kennis aan te kunnen vullen, werkt de Cliëntenraad met deskundigenleden. Zij zijn geen cliënten van Jeugdbescherming Gelderland zijn, maar kunnen door hun werkervaring, maatschappelijke functie of specifieke deskundigheid wel een bijdrage leveren aan de ambitie van de Cliëntenraad. Zij nemen, net als de andere leden, deel aan de vergaderingen en overleggen van werkgroepjes.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. We bespreken dan onderwerpen die actueel zijn binnen Jeugdbescherming Gelderland en onderwerpen die cliënten zelf inbrengen. Een vertegenwoordiger van het Managementteam neemt standaard deel aan de vergaderingen.

Wie kan lid worden van de Cliëntenraad?

Iedereen die direct betrokken is (of in de afgelopen tijd is geweest) bij de hulp die Jeugdbescherming Gelderland biedt, kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn ouders, stiefouders of grootouders.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor de Cliëntenraad.

Contact

Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland
De heer W. Westra
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
e-mail: clientenraad@jbgld.nl
 
Mevrouw J. Baars, ambtelijk secretaris Cliëntenraad
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
Tel: (088) 712 12 12 
e-maill: j.baars@jbgld.nl

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Heeft u als professional een vraag? Wij horen het graag!
06-12-2016
Lees de nieuwe KOEN
meer nieuws