Denk mee, doe mee!

U verdient de beste zorg. Jeugdbescherming Gelderland wil weten of u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan, hoe zij u informeren en hoe zij u helpen. De Cliëntenraad helpt Jeugdbescherming Gelderland om de wensen en meningen van cliënten te verzamelen.

Doe mee aan het onderzoek "Cliënten geven hun mening"

Wat gaat goed en wat kan beter?

Wilt u ons laten weten wat u vindt van de hulp en begeleiding van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders? We laten het onderzoek doen door onafhankelijke onderzoekers van Stichting Alexander (www.st-alexander.nl).  De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Gelderland heeft uw inbreng nodig.

a. U kunt anoniem meedoen
Wilt u meedoen aan het onderzoek – vul dan een enquête in – dan garanderen we dat u anoniem blijft. We vragen geen namen, en alleen de onderzoekers krijgen uw ingevulde enquête en uw antwoorden te zien. Zij schrijven een rapport voor Jeugdbescherming Gelderland, waarin niet te zien is, wie welke antwoorden heeft gegeven.

Uw adres en telefoonnummer heeft St Alexander gekregen van jeugdbescherming Gelderland. Zij worden alleen gebruikt om u een uitnodigingsbrief te sturen en om u door het telefoonteam te laten bellen. Betrokkenen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Andere informatie dan adresgegevens en telefoonnummers worden niet beschikbaar gesteld.

b. Wat gaan we doen met de antwoorden?
De onderzoekers schrijven een rapport over de antwoorden van jongeren en ouders. Wij bespreken met de bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland wat er uit het onderzoek is gekomen. We geven ook adviezen over wat er moet gebeuren. Wanneer het onderzoek naar de mening van jongeren en ouders klaar is, kunt u het rapport en onze adviezen, in december 2017, inzien op deze pagina.

Door de enquête in te vullen, helpt u dus mee om ervoor te zorgen dat Jeugdbescherming Gelderland goede begeleiding blijft geven en verbetert wat beter moet.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn drie manieren om mee te doen:
1. een digitale enquête invullen, tot 2 oktober
2. een papieren enquête invullen, tot 2 oktober of
3. meedoen aan een telefonisch interview, van 2 tot 13 oktober


1. U vult vóór maandag 2 oktober de enquête digitaal in. Kies hier welke enquête voor u bedoeld is:

Jeugdbescherming Jongeren 
https://nl.surveymonkey.com/r/JBGjongeren 

Jeugdbescherming Ouders
https://nl.surveymonkey.com/r/JBGouders 

Jeugdreclassering Jongeren
https://nl.surveymonkey.com/r/JBGrjongeren 

Jeugdreclassering Ouders 
https://nl.surveymonkey.com/r/JBGrouders

OF
2. U doet mee aan een telefonisch interview: hiervoor kan een onderzoeker van Stichting Alexander u bellen van maandag 2 tot vrijdag 13 oktober.
OF
3. Wilt u de enquête  liever op papier invullen? Stuur dan een mailtje aan c-toets@st-alexander.nl. U krijgt dan de vragenlijst en een antwoordnummer, zodat u uw vragenlijst gratis kunt opsturen aan de onderzoekers. U vult de papieren enquête in en stuurt deze vóór maandag 2 oktober naar Stichting Alexander.

Hebt u vragen over het onderzoek?
Neem dan contact op met Stichting Alexander. Dat kan door te mailen naar: c-toets@st-alexander.nl

Uitnodiging themabijeenkomst Privacy in de jeugdbescherming

Datum: donderdag 21 september 2017 om 19:00 uur
Locatie: Jeugdbescherming Gelderland, Velperweg 75, 6824 HH Arnhem.

Presentatie door: Jolanda van Boven

Centraal staat de ruimte die de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland hebben op het gebied van
a. gegevens delen binnen de keten,
b. gegevens delen met de opdrachtgevende gemeente(n) in het raam van het betalingsverkeer.

gegeven
a. de Jeugdwet;
b. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
c. de Professionele normen van beroepsbeoefenaren (bijv. jeugdbeschermers, voogden, etc)

Aanmelden bij: mevrouw J. Baars, ambtelijk secretaris Cliëntenraad, j.baars@jbgld.nl.

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft een stem aan de meningen en ervaringen van cliënten. Wij vertellen Jeugdbescherming Gelderland hoe cliënten de zorg ervaren, wat er beter kan en wat er beter moet. De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en met andere medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland. Ook geeft de Cliëntenraad regelmatig adviezen aan Jeugdbescherming Gelderland over veranderingen in de manier van werken en de organisatie. De Raad van Bestuur vraagt de Cliëntenraad om advies over voorgenomen veranderingen. Soms worden adviezen van de Cliëntenraad overgenomen, soms ook niet.

Laat ons weten wat u vindt!

De Clientenraad wil graag in contact komen met u. Op onderstaand webformulier kunt u uw ervaringen en mening over de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland kwijt. Dit wordt vertrouwelijk en rechtstreeks aan de Cliëntenraad gestuurd en is een zeer waardevolle bijdrage aan een beter contact of betere begeleiding.

Deskundigenleden

Leden van de Cliëntenraad hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring om adviezen te kunnen geven. Om ontbrekende kennis aan te kunnen vullen, werkt de Cliëntenraad met deskundigenleden. Zij zijn geen cliënten van Jeugdbescherming Gelderland zijn, maar kunnen door hun werkervaring, maatschappelijke functie of specifieke deskundigheid wel een bijdrage leveren aan de ambitie van de Cliëntenraad. Zij nemen, net als de andere leden, deel aan de vergaderingen en overleggen van werkgroepjes.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. We bespreken dan onderwerpen die actueel zijn binnen Jeugdbescherming Gelderland en onderwerpen die cliënten zelf inbrengen. Een vertegenwoordiger van het Managementteam neemt standaard deel aan de vergaderingen.

Wie kan lid worden van de Cliëntenraad?

Iedereen die direct betrokken is (of in de afgelopen tijd is geweest) bij de hulp die Jeugdbescherming Gelderland biedt, kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn ouders, stiefouders of grootouders.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor de Cliëntenraad.

Contact

Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland
De heer W. Westra
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
e-mail: clientenraad@jbgld.nl
 
Mevrouw J. Baars, ambtelijk secretaris Cliëntenraad
Velperweg 75
6824 HH Arnhem
Tel: (088) 712 12 12 
e-mail: j.baars@jbgld.nl

video hulp van Jeugdbescherming Gelderland moeder Carla vertelt 
Doe mee aan het onderzoek “Cliënten geven hun mening”
11-09-2017
Bijzonder hoge klantwaardering (97,3%) voor het Expertisecentrum
22-08-2017
meer nieuws